ÅNGE FOLKETSHUS

Nu har bion och Folkets Hus
tagit sommaruppehåll
och återkommer i augusti.