ÅNGE FOLKETSHUS

12 YEARS A SLAVE
VI BEKLAGAR DET TEKNISKA PROBLEM SOM GJORDE ATT VI FICK STÄLLA IN FÖRESTÄLLNINGEN

NY VISNING
SÖNDAG 4 maj 19.00
BF, 138 min, 80 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t


THE A
MAZING SPIDERMAN 2
(Fr, Sö 3D, Ti 2D)

Spindelmannens största strid har alltid
pågått inom honom själv: kampen
mellan den vardaglige Peter Parker
och det tunga ansvar som vilar på
Spindelmannens axlar. Men nu ställs
Peter Parker inför en mycket större
konflikt: Electro, en fiende med
betydligt större krafter än han själv.
Och när hans gamle vän Harry Osborn
återvänder inser Peter att alla hans
fiender har en sak gemensamt:
OsCorp.Kan Spindelmannen skydda
New York-borna från den ondska
som hotar staden? 

FREDAG 25 april kl 19.00 3D
SÖNDAG 27 april 19.00 3D
TISDAG 29 april 19.00 2D
BTL 11 år med vuxen 7 år,
142 min, 3D 100 kr, 2D 80 kr